REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

 

ZASADY OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów towarów w sklepie internetowym www.dziendobrysklep.com prowadzonym przez  PARKITA LTD z siedzibą w RH12 4NL HORSHAM , przy ulicy 20 MEDWAY COURT, BIRCHES ROAD, zwanym dalej ,,Sprzedawcą” pod adresem  www.dziendobrysklep.com. Sprzedawca zarejestrowany jest pod numerem GB5832622967.

 

2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym www.dziendobrysklep.com przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

 

 3Sklep Internetowy www.dziendobrysklep.com prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet w adresie domeny www.dziendobrysklep.com.

 

4. Warunkiem korzystania ze Sklepu Internetowego www.dziendobrysklep.com jest posiadanie przez Kupującego przeglądarki internetowej oraz aktywnego adresu e-mail. j

 

5. Dokonanie zakupów w Sklepie Internetowym www.dziendobrysklep.com możliwe jest po rejestracji i założeniu konta.

 

6. Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.dziendobrysklep.com są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 

7. Kontakt ze sklepem www.dziendobrysklep.com możliwy jest pod adresem email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., a także pod numerem 511620043, 883167623 .

 

 

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Ceny towarów znajdujących się w Sklepie Internetowym www.dziendobrysklep.com wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

 

2. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

 

3Zamówienia składane poprzez stronę internetową www.dziendobrysklep.com można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

 

4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.

 

5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

 

6. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru produktów z dostępnej oferty sklepu, wyboru ich rozmiarów oraz ilości następnie dodać je do koszyka.

 

7. Zatwierdzenie przyciskiem „Płacę” spowoduje przeniesienie na stronę Przelewy24.pl. Klient płaci za zamówione produkty za pomocą przelewu bankowego, za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym Przelewy 24, obsługiwanym przez operatora – DialCom24 Sp. z o.o. , ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań. Po zaksięgowaniu zapłaty za zamówiony towar, towar jest pakowany i wysyłany.

 

8. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje potwierdzenie zawarcia umowy jako list elektroniczny i rachunek dołączony do przesyłki stanowiący dokument uprawniający do korzystania z praw reklamacji lub zwrotu towaru. W przypadku opłacenia należności i braku potwierdzenia prosimy o kontakt ze sklepem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

9. Po otrzymaniu potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów.

 

 

KOSZTY I ZASADY WYSYŁKI.

 

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep Internetowy poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

 

2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

 

3. Koszty związane z dostawą towarów ponosi Klient. Koszty związane z dostawą oraz sposobem płatności są wyświetlane przy wyborze sposobu dostawy przed złożeniem przez Klienta oferty dotyczącej zakupu towarów.

 

4. Czas realizacji zamówienia wynos do 14 dni roboczych. Czas realizacji zamówienia nie obejmuje czasu dostawy realizowanego przez spedytorów.

 

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY.

 

1Zgodnie z ustawą o prawach konsumentów Klient - konsument (czyli osoba nie prowadzącą działalności gospodarczej), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od otrzymania rzeczy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem  na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., bądź adres siedziby przy ulicy Radwańskiej 9/6, 90-452 Łódź.

 

2. W przypadku  odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą. To co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W przeciwnym razie Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza ten konieczny zakres. Zwrot powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy. W takim przypadku Sprzedawca zwróci Kupującemu nie później niż w ciągu 14 dni poniesiony przez Niego koszt rzeczy oraz koszt wysyłki w wysokości nie przekraczającej najtańszego zwykłego sposobu dostawy oferowanego przez sklep internetowy www.dziendobrysklep.com dla zwracanych produktów. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

 

 

REKLAMCJA

 

1. W przypadku posiadania przez produkty wad o charakterze niezgodności towaru z umową reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z opisem wad oraz dowodem zakupu, listem poleconym z dopiskiem „REKLAMACJA” na adres siedziby przy ulicy Radwańskiej 9/6, 90-452 Łódź. Sklepie Internetowym dziendobrysklep.com nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

 

2. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez sklep przesyłki listowej zawierającej reklamowany towar. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową Sklep wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) w ciągu 14 dni, a gdy okaże się to niemożliwe, zwróci pełną kwotę zapłaconą za towar wraz z kosztami wysyłki.


3. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią na temat odmowy reklamacji. Koszty wysyłki towaru w takim przypadku są bezzwrotne.

 

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚĆI ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Składając zamówienie, Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sprzedawcy oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Brak takiej zgody uniemożliwia Sprzedawcy realizację zamówienia. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.


2. Dane osobowe są chronione zgodnie treścią ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.


3.
 Każdy Klient posiada prawo do wglądu swoich danych, dokonywania w nich poprawek oraz ich usunięcia poprzez wysłanie stosownej informacji na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

ZMIANA REGULAMINU

 

1. Sprzedawca  może dokonywać zmian niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.dziendobrysklep.com.

 

2. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

 

3. Zmiany Regulaminu są podawane do wiadomości kupujących. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem

zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002r nr 141 poz. 1176 ze zmianami), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964r nr 16 poz. 93 ze zmianami).

 

3. Rzeczywista kolorystyka niektórych produktów może odbiegać od przedstawionej na witrynach niniejszej strony.

 

 

 

 

Data opublikowania regulaminu: 22.05.2015 r.